کتابآرشیو

بابالنگ‌دراز

می‌دانید فکر کنم من هم سوسیالیست بشوم. شما که مخالف نیستید باباجون؟ هستید؟ سوسیالیست‌ها خیلی با هرج و مرج طلب‌ها فرق دارند. آنها معتقد نیستند که باید مردم
ادامه مطلب

سن و سال

خودم را به یاد می‌آورم که از نردبان کتابخانه بالا رفته بودم و او را به یاد می‌آورم بیدار با لباس کوتاه گلدارش که کتابها را از من
ادامه مطلب

روزی روزگاری فوتبال

هیچ‌وقت یادم نمی‌رود که زمان بچگی چقدر به فوتبال علاقه‌ داشتم. یکی از اولین تصویرهایی که از فوتبال یادم می‌آید، مسابقه استقلال و پرسپولیسی بود که آبی‌ها دو
ادامه مطلب