آخرین مطالب

چراغ قرمز

وقتی به آینه نگاه کرد، تعداد خیلی زیادی ماشین را پشت سرش دید که راننده‌هایشان با عصبانیت دستشان را گذاشته بودند روی بوق و به صورت ممتد بوق ...
ادامه مطلب

اشباح

چند وقتی بود که زندگی برایش تیره و تار شده بود. همیشه سردرد داشت. اشباح جلوی چشمانش رژه می‌رفتند. حتی جلوی آینه به جای خودش شبح می‌دید. در ...
ادامه مطلب